สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า
 • ป้ายสัญญาณบอกประเภทรถและประเภทการชำระค่าผ่านทาง

ป้ายสัญญาณบอกประเภทรถและประเภทการชำระค่าผ่านทาง

ป้ายสัญญาณบอกประเภทรถและประเภทการชำระค่าผ่านทา

ติดตั้งแสดงไว้บนชายคาช่องเก็บทางผ่าน สามารถมองเห็นได้ชัดสำหรับพนักงานควบคุมที่อยู่ในอาคารเก็บค่าผ่านทางโดยแสดงผลดังนี้

 • แสดงให้ทราบถึงประเภทรถที่เลือกโดยพนักงานเก็บค่าผ่านทางและวิธีการชำระค่าผ่านทาง
 • สามารถแสดงประเภทรถได้ 10 ประเภท (0-9) ทำให้ทราบถึงประเภทรถที่เลือกโดยพนักงานเก็บค่าผ่านทาง และวิธีการชำระเงินค่าผ่านทาง
 • แสดงผลได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนมีไฟชนิด LED สีขาวส่องป้ายแสดงหมายช่องเก็บผ่านทาง
 • ป้องกันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี

ป้ายสัญญาณบอกประเภทรถและประเภทการชำระค่าผ่านทาง

Model : CRS Series

คุณสมบัติของอุปกรณ์

 • LED ชนิด Superbright ใช้สำหรับงานจราจรโดยเฉพาะ
 • มีตัวเลขแสดงหมายเลขช่องโดยมี LED สีขาวส่องภายในหมายเลขช่องเพื่อความชัดเจนในเวลากลางคืน
 • ส่วนแสดงผลประกอบด้วย 2 หลัก แสดงประเภทรถและประเภทค่าผ่านทาง
 • ความยาวคลื่นสีแดง 630 mm สีเหลือง 590 mm
 • หลอด LED สีแดงและสีเหลืองผลิตจากสาร AllnGaP (Aluminium Indium Gallium Phosphide)
 • ความสูงอักษรและตัวเลข 350 mm
 • ผลิตภายในประเทศไทย โดยโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015
*** รายละเอียดในการสั่งซื้ออุปกรณ์โปรดติดต่อ Call Center ***

Model CRS Series - Classification Repeater Sign (CRS).pdf ดาวน์โหลด
กลับขึ้นข้างบน