ติดต่อเรา

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

226/27-29 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2615-2440 , 0-2033-7528

โทรสาร : 0-2615-2441 , 0-2033-7529

อีเมล์ : sales.center@gets.co.th

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (โรงงาน)

77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 0-2811-9965-6

โทรสาร : 0-2811-9964

อีเมล์ : sales.center@gets.co.th

กลับขึ้นข้างบน