สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า
 • ป้ายแสดงยอดเงินคงเหลือและไฟสัญญาณจราจร

ป้ายแสดงยอดเงินคงเหลือและไฟสัญญาณจราจร

 • Toll Information Point ประกอบไปด้วย Toll Information Point (ป้ายแสดงยอดเงินคงเหลือ) และ Traffic Light (ไฟสัญญาณจราจร) TIP
 • มีไว้ใช้เพื่อแสดงข้อความ/หรือสัญลักษณ์แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบในกรณีต่างๆ เช่น เงินค่าผ่านทางเหลือ
 • ออกแบบให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มหรือลดข้อความทำได้ง่าย สามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้ในซอฟต์แวร์ ใช้งานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนของไฟสัญญาณเพื่อแสดงให้ผู้ใช้บริการทราบว่าสามารถขับผ่านไปได้ โดยไฟสีแดงให้หยุดไฟเขียวให้ผ่านไปได้
 • ติดตั้งบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

ป้ายแสดงยอดเงินคงเหลือและไฟสัญญาณจราจร

Model : TIP Series

คุณสมบัติของอุปกรณ์

 • LED ที่ใช้เป็นความสว่างสูง (Super Bright)
 • TIP ประกอบด้วย LED แสดงข้อความได้ 2 บรรทัด
 • แสดงตัวอักษรขนาดสูง 10 ซม. ได้ไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษรใน 1 บรรทัด (10*6 จุด/ตัวอักษร)
 • ความสว่างของหลอด LED สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
 • แสดงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • แสดงการเปลี่ยนข้อความและตัวเลขน้อยกว่า 0.5 วินาที
 • Serial RS232 or RS485 interface with lane controller
 • ผลิตภายในประเทศไทย โดยโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015
*** รายละเอียดในการสั่งซื้ออุปกรณ์โปรดติดต่อ Call Center ***

Toll Information Point (EN).pdf ดาวน์โหลด
Toll Information Point (TH).pdf ดาวน์โหลด
กลับขึ้นข้างบน