สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า
 • สัญญาณไฟสลับช่องจราจร
 • สัญญาณไฟสลับช่องจราจร
 • สัญญาณไฟสลับช่องจราจร
 • สัญญาณไฟสลับช่องจราจร
 • สัญญาณไฟสลับช่องจราจร

สัญญาณไฟสลับช่องจราจร

ตู้ควบคุมสัญญาณไฟสลับช่องจราจร รองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้

 • สามารถเปลี่ยนจังหวะสลับช่องจราจรได้จากปุ่ม Manual ที่อยู่ด้านข้างของตู้ควบคุม หรือใช้รีโมทควบคุมระยะใกล้ของตู้ควบคุม (Option)
 • การเปลี่ยนจังหวะสัญญาณไฟสลับช่องจราจร สามารถกำหนดเวลาให้สัญญาณไฟสลับช่องจราจรกะพริบได้ก่อนการเปลี่ยนจังหวะสัญญาณไฟ
 • สามารถกำหนด Plan Time ช่วงของเวลาที่จะให้ตู้ควบคุมสัญญาณไฟสลับช่องจราจรเปลี่ยนจังหวะได้ตามช่วงเวลา

  อุปกรณ์ประกอบระบบสัญญาณไฟช่องจราจร ได้แก่
 • ตู้ควบคุมย่อย สำหรับการเชื่อมโยงสัญญาณจากตู้ควบคุมหลักไปยังโคมสัญญาณไฟสลับช่องจราจรหรือกล่องไฟสลับช่องจราจร
 • โคมสัญญาณไฟสลับช่องจราจร
 • กล่องไฟสลับช่องจราจร

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร สำหรับงานสลับช่องจราจร
Model : TCA- 0205 Series

ตูัควบคุมย่อย
Model : RCA–0506 Series

กล่องสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องทางเดินสลับทิศทาง
Model : RV-01A

โคมสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องทางเดินสลับทิศทาง
Model : Overhead Traffic Light Series

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร สำหรับงานสลับช่องจราจร

 • เป็นเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (MICROPROCESSOR CHIP TYPE CONTROLLER) 16 bit
 • เปลือกตู้เครื่องควบคุมทำจากอลูมิเนียม ที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เคลือบสีเทา มีความมั่นคง แข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน
 • วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นโลหะภายในตู้ควบคุม เป็นชนิดที่ไม่เป็นสนิมหรือผ่านกรรมวิธีป้องกันการเป็นสนิมแล้ว
 • มีช่องสำหรับแผงควบคุม (CONTROL PANEL) สำหรับติดตั้งสวิตช์ควบคุมและ INDICATOR LAMP ต่างๆ มีฝาปิดกุญแจล็อคเป็นสัดส่วนเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของตู้ควบคุม
 • เปลือกเครื่องควบคุมสามารถป้องกันฝุ่น ละออง น้ำฝน ความชื้นในอากาศ ความร้อนตามสภาพของท้องถิ่นได้ดี
 • ทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ การใช้งาน (Operating Temperature) ในช่วง 0°C ถึง 70°C
 • ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ +15% ที่ความถี่ 50 Hz. +10%
 • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร เช่น โคมสัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์นับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ
 • ผลิตภายในประเทศไทย โดยโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน มอก., ISO:9001:2015 และ ISO14001:2015

*** รายละเอียดในการสั่งซื้ออุปกรณ์โปรดติดต่อ Call Center ***

Traffic Signal Controller (EN).pdf ดาวน์โหลด
Traffic Signal Controller (TH).pdf ดาวน์โหลด
กลับขึ้นข้างบน