สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า
 • สัญญาณไฟคนข้ามถนน
 • สัญญาณไฟคนข้ามถนน
 • สัญญาณไฟคนข้ามถนน
 • สัญญาณไฟคนข้ามถนน

สัญญาณไฟคนข้ามถนน

ตู้ควบคุมสัญญาณไฟทางข้าม รองรับการใช้งานสัญญาณไฟทางข้าม ชนิดกดปุ่ม สามารถติดตั้งใช้งานทางข้ามได้ ทั้งถนนที่รถวิ่งทางเดียว (One way) หรือ ถนนที่รถวิ่ง 2 ทาง (Two Way) ติดตั้งได้ทั้งแบบมีเกาะกลางถนนและไม่มีเกาะกลางถนน

สัญญาณไฟคนข้ามถนน มีรูปแบบการติดตั้งและการทำงาน ดังนี้

 1. ตู้ควบคุมสัญญาณไฟทางข้าม ชนิดกดปุ่ม แบบเวลาในการข้ามคงที่ (Fixed Time) มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับบริเวณคนรอข้ามถนน พร้อมปุ่มกดและเสียงเตือนสำหรับผู้พิการทางสายตา
 2. ตู้ควบคุมสัญญาณไฟทางข้าม ชนิดกดปุ่ม แบบปรับเพิ่มหรือลดเวลาในการข้าม (Adaptive Mode) มีการติตดั้งอุปกรณ์ตรวจจับบริเวณคนนรอข้ามถนนและบริเวณทางม้าลาย พร้อมปุ่มกดและเสียงเตือนสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อลดเวลาในการรอคอยของทั้งคนข้ามและยานพาหนะ

อุปกรณ์ประกอบระบบสัญญาณไฟทางข้าม ได้แก่

 1. โคมสัญญาณไฟจราจร
 2. เครื่องนับเวลาสัญญาณไฟจราจร สำหรับรถ
 3. โคมสัญญาณไฟจราจร สำหรับคนข้ามถนน พร้อมเครื่องนับเวลาสัญญาณไฟจราจร
 4. ปุ่มกดทางข้ามพร้อมกล่องสัญญาณ
 5. อุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับ
 6. อุปกรณ์ประมวลผลอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับ

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร สำหรับงานทางข้าม
Model : TCA - 0205 Series

 • เป็นเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (MICROPROCESSOR CHIP TYPE CONTROLLER) 16 bit
 • เปลือกตู้เครื่องควบคุมทำจากอลูมิเนียม ที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เคลือบสีเทา มีความมั่นคง แข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน
 • วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นโลหะภายในตู้ควบคุม เป็นชนิดที่ไม่เป็นสนิมหรือผ่านกรรมวิธีป้องกันการเป็นสนิมแล้ว
 • มีช่องสำหรับแผงควบคุม (CONTROL PANEL) สำหรับติดตั้งสวิตช์ควบคุมและ INDICATOR LAMP ต่างๆ มีฝาปิดกุญแจล็อคเป็นสัดส่วนเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของตู้ควบคุม
 • เปลือกเครื่องควบคุมสามารถป้องกันฝุ่น ละออง น้ำฝน ความชื้นในอากาศ ความร้อนตามสภาพของท้องถิ่นได้ดี
 • ทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ การใช้งาน (Operating Temperature) ในช่วง 0°C ถึง 70°C
 • ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ +15% ที่ความถี่ 50 Hz. +10%
 • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร เช่น โคมสัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์นับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ
 • ผลิตภายในประเทศไทย โดยโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน มอก., ISO:9001:2015 และ ISO14001:2015

*** รายละเอียดในการสั่งซื้ออุปกรณ์โปรดติดต่อ Call Center ***

Traffic Signal Controller (EN).pdf ดาวน์โหลด
Traffic Signal Controller (TH).pdf ดาวน์โหลด
กลับขึ้นข้างบน