สินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า
 • สัญญาณไฟจราจร
 • สัญญาณไฟจราจร
 • สัญญาณไฟจราจร
 • สัญญาณไฟจราจร
 • สัญญาณไฟจราจร
 • สัญญาณไฟจราจร
 • สัญญาณไฟจราจร
 • สัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจร

ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร รองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้

 • FIXED TIME หรือ PLANNED TIME สามารถควบคุมในระบบ Fixed Time หรือ Planned Time โดยมีการตั้งตารางเวลาไว้ล่วงหน้า และควบคุมจังหวะสัญญาณไฟตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
 • VEHICLE ACTUATED (VA) สามารถควบคุมการจราจรในระบบ Vehicle Actuated (VA) เพื่อเปลี่ยนจังหวะสัญญาณไฟ เมื่อได้รับสัญญาณจากดีเทคเตอร์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม
 • HURRY CALL กำหนดให้มีการเรียก HURRY CALL MODE เพื่อจัดจังหวะให้เส้นทางแก่รถฉุกเฉินต่างๆ เช่น รถดับเพลิง รถพยาบาล จากทางแยกหรือสถานีดับเพลิง สถานพยาบาลที่ใกล้ทางแยกใดทางแยกหนึ่ง เมื่อมีการติดตั้งดีเทคเตอร์หรือสัญญาณอินพุตเพิ่มเติม
 • ADAPTIVE CONTROL สามารถทำงานในระบบการควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเวลาได้ตามปริมาณจราจร เมื่อได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ประมวลผลและดีเทคเตอร์เพิ่มเติม
 • AREA TRAFFIC CONTROL (ATC) ทำงานในระบบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่ เมื่อได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ประมวลผลและดีเทคเตอร์เพิ่มเติม แต่ละทางแยก และมีการเชื่อมต่อสัญญาณการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงทางแยกเข้าด้วยกัน แล้วให้อุปกรณ์ประมวลผลควบคุมการปล่อยจังหวะสัญญาณไฟจราจร
 • MANUAL CONTROL สามารถควบคุมในระบบงาน MANUAL CONTROL ได้ โดยใช้แผงควบคุมเฉพาะ (Manual control panel) มีฝาปิดและล็อคกุญแจต่างหากจากฝาปิดตู้เครื่องควบคุม

เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
Model : TCA - 0205 Series

 • เป็นเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (MICROPROCESSOR CHIP TYPE CONTROLLER) 16 bit
 • เปลือกตู้เครื่องควบคุมทำจากอลูมิเนียม ที่ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เคลือบสีเทา มีความมั่นคง แข็งแรงตลอดอายุการใช้งาน
 • วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นโลหะภายในตู้ควบคุม เป็นชนิดที่ไม่เป็นสนิมหรือผ่านกรรมวิธีป้องกันการเป็นสนิมแล้ว
 • มีช่องสำหรับแผงควบคุม (CONTROL PANEL) สำหรับติดตั้งสวิตช์ควบคุมและ INDICATOR LAMP ต่างๆ มีฝาปิดกุญแจล็อคเป็นสัดส่วนเฉพาะที่ด้านใดด้านหนึ่งของตู้ควบคุม
 • เปลือกเครื่องควบคุมสามารถป้องกันฝุ่น ละออง น้ำฝน ความชื้นในอากาศ ความร้อนตามสภาพของท้องถิ่นได้ดี
 • ทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ การใช้งาน (Operating Temperature) ในช่วง 0°C ถึง 70°C
 • ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ +15% ที่ความถี่ 50 Hz. +10%
 • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร เช่น โคมสัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์นับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ
 • ผลิตภายในประเทศไทย โดยโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐาน มอก., ISO:9001:2015 และ ISO14001:2015

*** รายละเอียดในการสั่งซื้ออุปกรณ์โปรดติดต่อ Call Center ***

Traffic Signal Controller (EN).pdf ดาวน์โหลด
Traffic Signal Controller (TH).pdf ดาวน์โหลด
กลับขึ้นข้างบน