บริกาีร » การบริการของเรา
 
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
การบริการของเรา
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จึงให้ความสำคัญกับงานด้านบริการและงานหลังการขาย เช่นเดียวกับงานด้านการผลิตและคุณภาพของสินค้า โดยบริษัทของเรามีทีมงาน Service ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมจะเข้าถึงพื้นที่บริการเพื่อดำเนินการเช็ค ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมสินค้า ตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 7 วันทำการ มีเครื่องมือในการซ่อมที่ครบครัน และทันสมัย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดของบริษัทอย่าเคร่งครัด
 
• บริการตรวจเช็คสภาพสินค้าและบำรุงรักษา
  เนื่องจากสินค้าที่เป็นอิเล็คทรอนิคส์จะไวต่อความชื้นและฝุ่นละออง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรตรวจเช็คสภาพสินค้า และทำการบำรุงรักษาสินค้าเป็นประจำเพื่อยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสินค้า
 
• บริการซ่อมสินค้าทั้งในและนอกสถานที่
  บริษัทมีช่างผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ ท่านสามารถแน่ใจได้ว่าเมื่อพบปัญหาใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้า ท่านจะสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชม. ทุกวัน เพื่อดำเนินการตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 
การรับประกันสินค้า
บริษัทมีนโยบายการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายจากบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการรับประกันนั้นจะแตกต่างกันไป ตามประเภทหรือรุ่นของสินค้า หากลูกค้าพบปัญหาในระหว่างระยะเวลารับประกัน สามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย