ข่าวสารและโปรโมชั่น » ข่าวสารและกิจกรรม
 
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
GETS ร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาล ประจำปี51 นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพทั้งด้านระบบจราจร และจอ LED
 
 
 
 
 
 
 

GETS ร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี2551 ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค. 2551 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัท ทั้งผลิตภัณฑ์ด้านระบบจราจร และจอ LED

โดยการประชุมประจำปีนี้จัดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่รัฐบาลต้องนำเสนอ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดในองค์กร หรือองค์กรภายนอกที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา

 
+ กลับ