ข่าวสารและโปรโมชั่น
 
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นงาน Media&Sign Expo 2008

 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
25 / 09 / 2007
Media Asia Expo
จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม ร่วมออกจัดแสดงในงาน Media Asia Expo 2007
 
 
27 / 06 / 2006
งานประชุมสันนิบาตเทศบาลทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ได้มีการจัดงานประชุมสันนิบาตทั่วประเทศ ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยในงานนี้ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
 
 
+ ก่อนหน้า
 1 2 3