ติดต่อเรา » แผนที่ตั้งบริษัท
 
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
แผนที่ตั้งบริษัท
บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
226/27-29 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-2440, 0-2033-7528
โทรสาร : 0-2615-2441, 0-2033-7529
อีเมล์ : info@gets.co.th
เว็บไซต์ : www.gets.co.th
 
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 
บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (โรงงาน)
77 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2811-9965-6
โทรสาร : 0-2811-9964
อีเมล์ : info@gets.co.th
เว็บไซต์ : www.gets.co.th
 
แผนที่ตั้งโรงงาน