ร่วมงานกับเรา » สวัสดิการ
 
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
สวัสดิการ
บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด ก่อตั้งมาเพื่อวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านจราจรอย่างครบวงจร และผลิตภัณฑ์ด้านการแสดงผล ด้วย LED ได้แก่ Full Color LED Screen, Variable Message Sign, Moving Sign Board ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุนการผลิตมาตรฐานสูง จากโรงงานของบริษัทแม่คือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายสินค้า ตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH ตู้สาขาที่มียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 1ของประเทศ

มีโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตสูง ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชั่น 2000 เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติอันทันสมัยที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศ เพื่อรองรับงานทั้งงานของบริษัทฯ และรับงานผลิตจากภายนอก จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย ให้ผลิตแผงวงจร เช่น Sony, IBM, Dell, Logitech, Minibea, Delta, Hitachi , Samsung ฯลฯ
 
เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ประกันอุบัติและทันตกรรม
ตรวจสุขภาพประจำปี
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
O.T. ค่าล่วงเวลา
ค่าเบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
 
ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
(กรณีบิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตร - เสียชีวิต 4,000 บาท)
ชุดยูนิฟอร์มพนักงานครั้งละ 5 ชุด (ทุก2ปี)
วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 15 วัน
สิทธิลาพักร้อนปีละ 6 วัน (หากไม่ใช้สิทธิ จ่ายเป็นเงินให้)
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  / จัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
จัดฝึกอบรมภายใน / ส่งไปฝึกอบรมกับ สถาบันที่มีชื่อเสียงภายนอก