เกี่ยวกับเรา » งานวิจัยและพัฒนา
 
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
งานวิจัยและพัฒนา
บริษัทจีเนียสทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำทางด้านการจราจร และการแสดงผลด้วยเทคโนโลยี LED ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนค้นคว้าเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และทันสมัย ปัจจุบันเรามีทีมงานวิจัยและพัฒนากว่า 20 คน ที่ทำการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ได้สูงที่สุด
 
ผลิตภัณฑ์ด้านการจราจร
จีเนียส ทราฟฟิค ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการจราจร อันได้แก่ ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่ โคมไฟจราจรแบบ LED เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งแบบเป็นเครือข่าย (ATC) และแบบทางแยกอิสระ (i-ATC) ระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์จราจรระยะไกล ป้ายเตือนแบบ LED ชนิดต่างๆ เช่น แยก, ทางโค้ง, จุดอันตราย และอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการจราจร
 
ผลิตภัณฑ์ด้านจอแสดงผล
อันได้แก่ จอ LED แสดงภาพสีขนาดใหญ่ (Full Color LED Display) ป้ายแสดงภาพและข้อความ VMS (Variable Message Sign) โดยในปัจจุบันได้วิจัยและพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ทั้งแบบ Indoor และ outdoor ปัจจุบันได้วิจัยพัฒนาจนสามารถให้สีได้สูงสุดถึง 281.4 ล้านล้านสี มีองศามุมมองที่เห็นได้ชัดเจนถึง 140 องศา ทนน้ำและฝุ่นละอองที่ระดับ IP 65 และจะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 
ผลิตภัณฑ์ไฟท้ายรถยนต์
ปัจจุบันบริษัทจีเนียสทราฟฟิคได้วิจัยพัฒนาและ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟท้ายรถยนต์ LED คุณภาพสูงให้กับบริษัทสามมิตรมอเตอร์จำกัด
 
ผลิตภัณฑ์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิคส์
บริษัทจีเนียส ทราฟฟิค ได้ร่วมกับบริษัท Empower ประเทศ.... ดำเนินการค้นคว้าและวิจัยพัฒนาบัลลาสต์อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 95% ทดแทนบัลลาสต์แกนเหล็กแบบเดิมที่มีประสิทธิภาพเพียง 70% ช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
ผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านการตกแต่งด้วยหลอด LED ที่ให้สีสันที่สวยงามยามค่ำคืน