เกี่ยวกับเรา » มาตรฐานคุณภาพ
 
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
มาตรฐานคุณภาพ
นโยบายคุณภาพขององค์กร “ พัฒนาสินค้า พัฒนาองค์กร สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า อย่างต่อเนื่อง ”

ผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตสูง ได้รับมาตรฐาน ISO9001 เวอร์ชั่น 2000 เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ อันทันสมัยที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศ โดยการเชื่อมอุปกรณ์กับลายวงจรแบบ Wave Soldering ทำให้อุปกรณ์ยึดติดกับแผ่นวงจรได้สนิท ทนต่อแรงสั่นสะเทือนเมื่อใช้งานจริง และได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำต่างๆมากมายให้ผลิตแผงวงจร อาทิ Sony IBM Dell Logitechh Minibea Delta Hitachi Samsung ฯลฯ
 
 
มาตรฐาน & ใบรับรองต่างๆ ของสินค้า
ได้รับรองการขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก. )
ได้ใบรับรองการทดสอบการใช้งานจากสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครี
ได้ใบรับรองการทดสอบการใช้งานจากแขวงการทางฯ กรมทางหลวง
ได้ใบรับรองการทดสอบการใช้งานจากเทศบาลต่างๆ
ได้รับรองความเข้มแสงตามมาตรฐาน ITE (Institute Transportation Engineering) ฯลฯ