เกี่ยวกับเรา » ข้อมูลบริษัท
 
 
มาตรฐานคุณภาพ   มาตรฐานคุณภาพ
 
24 x 7 Services
 
ติดต่อฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528
ต่อ 4502,4508,4584,4586
โทรสาร : 0-2615-2441,
0-2033-7529
E-Mail : sales.center@gets.co.th
 
ติดต่อฝ่ายบริการ

พื้นที่กรุงเทพฯ ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4550
      โทรสาร : 0-2271-4195
E-Mail :callcenter.gts@gets.co.th

พื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อ :
      โทรศัพท์ : 0-2950-2211
      โทรสาร : 0-2950-2211
E-Mail : service1.gts@gets.co.th

 
ติดต่อสมัครงาน
คุณสุพิชฌาย์
โทรศัพท์ : 0-2615-2440,
0-2033-7528 ต่อ 4603
โทรสาร : 0-2279-2656
E-Mail : supitcha@gets.co.th
 
ข้อมูลบริษัท
บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด (GTS) ในเครือบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 ดำเนินธุรกิจในการวิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยี รวมไปจนถึงการผลิต จำหน่าย และรับเหมา ติดตั้งผลิตภัณฑ์ ทางด้านระบบจราจร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปจนถึง ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแสดงผลภายในและภายนอกอาคาร โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านการจราจรที่สำคัญ เช่น โคมไฟ และ เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร ระบบสัญญาณไฟคนข้ามถนนอัจฉริยะ รวมไปจนถึง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอรเป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านป้ายแสดงผล ก็มีทั้งจอภาพสีจริง (Full Color) และ ป้ายแสดงข้อความ (VMS) ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน

โดยผลิตภัณฑ์ของ GTS ได้รับ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งงานวิจัยในผลิตภัณฑ์ของ GTS ยังได้รับสิทธิประโยชน์ จากการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท PROTOTYPE DESIGN โดยทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและผลิตให้ทั้งหมด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ด้านงานจราจร GTS ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบสัญญาณไฟจราจรทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เช่น ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถคำนวณเวลา ในการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร ให้สอดคล้องกับปริมาณรถ และสอดรับกับแยกข้างเคียง โดยได้รับความไว้วางใจจาก จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลหัวหิน ในติดตั้งใช้งาน และมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ทำให้บริษัท สามารถที่จะได้รับงานจากส่วนงานราชการ ทั้งในส่วนเทศบาลและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโครงการจะดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวในปีนี้และขยายอีกในปีต่อๆไป โดยเป็นลักษณะของงบผูกพัน ทำให้ GTS มีโอกาสในการขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
 
สำหรับในส่วนของป้ายอิเล็คทรอนิกส์ GTS มีผลงานทั้งในส่วนของเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Full Color LED Screen) ให้กับบริษัท ฮัลโล บางกอก จำกัด จำนวนกว่า 50 จอ และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนอีกในปีนี้ นอกจากนั้น ในส่วนป้ายแสดงข้อความหรือรูปภาพ (Variable Message Sign) บริษัทยังได้รับความไว้วางใจ จากหลายหน่วยงานในโครงการใหม่ๆ ได้แก่ การทางพิเศษฯในเส้นบางพลีสุขสวัสดิ์, รามอินทราอาจณรงค์ กรมทางหลวงในโครงการมอเตอร์เวย์ รวมถึงผลิตและจำหน่าย ป้ายจราจรอัจฉริยะให้กับ กิจการร่วมค้า Genius เพื่อนำไปติดตั้งให้กับ กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 จุด
 
ในปัจจุบัน บริษัทยังได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการ ของตลาดเดิม พร้อมกับตอบสนองความต้องการของตลาด ที่เกี่ยวเนื่องกันได้มากขึ้น ได้แก่
 
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก โดยจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบความหนาแน่นของปริมาณรถในแต่ละด้าน แล้วคำนวณการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟให้สอดคล้องการปริมาณรถแบบ Real-Time
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร โดยเพิ่มอุปกรณ์ตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟ ให้สามารถแจ้งเตือนมายังผู้ดูแลและศูนย์ควบคุมเมื่ออุปกรณ์ในระบบเกิดการขัดข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบทราบปัญหาและเข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันที
ป้ายสัญญาณจราจรที่ใช้เตือนผู้ขับขี่ในจุดต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี LED ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์บัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์ที่ใช้กับไฟแสงสว่าง ที่ใช้กำลังไฟสูง เช่น 250, 400 วัตต์ โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 25% ในขณะที่ได้แสงสว่างเท่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับทั่วโลกที่กำลังตระหนักถึงการลดการใช้พลังงานซึ่งเป็นเหตุของภาวะโลกร้อน
อุปกรณ์ไฟส่องสว่าง โดยในปัจจุบันไฟส่องสว่างที่ใช้ตามถนนหลวง, โรงงาน, สนามกีฬา ฯลฯ เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าที่กินไฟมากและอายุการใช้งานเฉลี่ยเพียง 1 ปี บริษัทจึงได้วิจัยอุปกรณ์ไฟแสงส่วางที่ใช้เทคโนโลยีหลอด LED เพื่อให้มีอายุการใช้งานมากขึ้นถึง 10 ปี ทำให้สามารถลดการบำรุงรักษาลงได้เป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแล้ว ยังเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่อันเนื่องมาจากการปิดช่องทางจราจรในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟท้ายชนิด LED ส่วนแค็ปของรถกะบะ โดยได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สามมิตร มอเตอร์ จำกัดให้ออกแบบและผลิตให้ เริ่มต้นที่เดือนละ 200 ชุด ทำให้ก้าวไปสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้าจะขยายตลาดไปสู่รถประเภทอื่นต่อไป